OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE, PRF

Szybkie i efektywne rozwiązanie!
W latach osiemdziesiątych pojawiły się pierwsze doniesienia o wykorzystaniu krwi pełnej pacjenta do pozyskiwania koncentratu płytek krwi PRP (z ang. Platelet Rich Plasma). PRP zawiera wyższą koncentrację czynników wzrostu GF (z ang. Growth Factors) niż krew pełna. Krew pełna zawiera 95% czerwonych krwinek (RBCs – red blood cells), 5% płytek, i mniej niż 1 % białych krwinek (WBCs – white blood cells) oraz znaczną liczbę nici fibrynowych. Z kolei w PRP znajduje się 4% RBCs, 95% płytek oraz 1% WBCs.

Jako pierwszy metodę otrzymywania koncentratu bogatopłytkowego oraz przygotowania i wykorzystania żelu bogatopłytkowego opisał w 1997 roku Whitman i wsp. używając go jako materiału do regeneracji ubytków kości w chirurgii szczękowo-twarzowej. Marx i współ. po raz pierwszy w 1998 roku zastosował ten materiał w stomatologii. Według nich przeszczepy kości z PRP powodują 1,62 do 2,16 razy szybsze wgajanie kości niż bez jego zastosowania. Kombinacja czynników wzrostu (tj. płytkopochodny czynnik wzrostu, insulinopodobny czynnik wzrostu, transformujący czynnik wzrostu) może mieć synergistyczny wpływ na procesy gojenia i regeneracji tkanek. Jedną z dostrzeżonych wad PRP była jego krótkotrwałość działania. Szybko uwolnione czynniki wzrostu wpływają korzystnie tylko na początkowe fazy gojenia się tkanek twardych i miękkich. Na krótkotrwałość działania PRP może mieć wpływ m. in. zawartość endogennego czynnika krzepnięcia lub w procesie przygotowania PRP użycie trombiny bydlęcej czy też 10% chlorku wapnia. Do dnia dzisiejszego brakuje jednoznacznych poglądów o roli PRP w procesie gojenia tkanek miękkich i kości.

Fibryna bogatopłytkowa / Osocze bogatopłytkowe – PRF

W 2001 roku dr Joseph Choukroun i współ. z Nicei podjęli skuteczną próbę pozyskania z krwi pełnej fibryny bogatopłytkowej, PRF (z ang. Platelet-rich Fibrin). Metoda ta jest procedurą prostą i opartą na naturalnych procesach biologicznych, zgodną z Dyrektywą Europejską nr 2004/23/CE z 31 marca 2004 roku [Dyrektywa w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich].

Technika ta nie wymaga użycia żadnych czynników krzepnięcia, trombiny bydlęcej, chlorku wapnia czy też czynników żelujących i nie jest szkodliwa dla organizmu. PRF, osocze bogatopłytkowe, zawiera liczne płytki krwi jak również cytokiny, które są uwalniane ze skrzepu. Jednakże najważniejszą rolę spełnia matryca fibryny bogatopłytkowej, która odpowiada za rzeczywisty potencjał terapeutyczny. Same cytokiny szybko tracą swą aktywność, jednak w połączeniu z matrycą fibryny mają dużo większe znaczenie. Matryca PRF w połączeniu z cytokinami w przeciwieństwie do innych klei fibrynowych wykazuje dłuższe działanie. Badania in vitro Carroll i współ. z 2005 roku oraz Dohan Ehrenfest i współ. w 2011 roku dowiodły, iż żywe płytki zawarte w PRF potrafiły uwalniać czynniki wzrostu tj. PDGF, VEGF, TGF, IGF, EGF w tym samym stężeniu przez okres 7 dni Tabela I.
Fibryna bogatopłytkowa, osocze bogatopłytkowe znalazła również zastosowanie w chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, chirurgii plastycznej oraz otolaryngologii.

Czynnik Funkcje Komórki docelowe
PDGF (Platelet-Derived Growth Factor) – stymuluje rewaskularyzację – pobudza syntezę kolagenu – wpływa na regenerację kości – pobudza mitogenezę – fibroblasty – chondrocyty – osteoblasty
TGF (Transforming Growth Factor) – chemotaksja – litogeneza preosteoblastów – stymuluje rewaskularyzację – wpływa na różnicowanie komórek – fibroblasty – preosteoblasty – komórki progenitorowe
IGF (Insulin-like Growth Factor) – regulator proliferacji – regulator różnicowania – pobudza syntezę kolagenu – chroni komórki przed sygnałami śmierci – osteoblasty – fibroblasty – tenocyty – komórki śródbłonka
VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) – aktywuje neoangiogenezę – pobudza migrację makrofagów i monocytów – komórki śródbłonka – makrofagi -monocyty

Wykorzystanie kliniczne fibryny bogatopłytkowej, osocza bogatopłytkowego – PRF

Po raz pierwszy użyto osocze bogatopłytkowe, PRF w podniesieniu dna zatoki szczękowej w 2005 roku zgodnie z protokołem opisanym przez samego odkrywcę PRF-u Josepha Choukroune’a i współ. Dodatek PRF-u do materiału kościozastępczego w zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej w ocenie radiologicznej i histologicznej przyspieszył gojenie a tym samym zmniejszyło czas do implantacji i odbudowy implantoprotetycznej.
Dissa i współ. [2008 rok] używając PRF w procedurach podnoszenia dna zatoki szczękowej wykazali, iż fibryna bogatopłytkowa wpływa na proces przebudowy kostnej w sposób porównywalny do innych materiałów kościozastępczych. Potwierdzili to inni badacze na podstawie badań CBCT i badań histopatologicznych. Simopieri i współ. [2011 rok] dowiedli, iż osocze bogatopłytkowe PRF w tych przypadkach klinicznych zapobiega zanikowi kości.
Porównując rolę biomateriału Bio-oss z oraz bez dodatku osocza bogatopłytkowego, PRF-u nie udowodniono korzystnego wpływu fibryny bogatopłytkowej na proces gojenia kości w obrazie patomorfologicznym. Uznano, że membrany pozyskane z osocza bogatopłytkowego PRF wykorzystane w sterowanej regeneracji kości przyspieszają gojenie okostnej oraz dojrzewanie dziąsła, zmniejszają ból pooperacyjny, obrzęk oraz ryzyko zakażenia, ostatecznie poprawiając estetykę planowanej rehabilitacji protetycznej.

Osocze bogatopłytkowe można również wykorzystać w połączeniu z biomateriałami po uprzednim poszatkowaniu, jako matryca w procesie neoangiogenezy dla pobudzenia migracji komórek osteoprogenitorowych. Niektórzy autorzy wykorzystują membrany osocza bogatopłytkowego nie tylko do pokrywania przeszczepionego materiału lecz także w przypadku podnoszenia zatoki szczękowej metodą opisaną w roku 1994 przez Summersa. Membrana z PRF umieszczona pod błoną Schneidera chroni ją w przypadku niewielkich perforacji i przyspiesza gojenie błony śluzowej w zatoce. Udowodniono również skuteczność osocza bogatopłytkowego w gojeniu ubytków kości wokół implantów zębowych.
W unikatowym badaniu zastosowano fibrynę bogatopłytkową jako materiał hemostatyczny i wspomagający gojenie zębodołów po ekstrakcji zębów w grupie chorych obciążonych kardiologicznie. Pacjenci przyjmowali stale leki antykoagulacyjne. W swoich badaniach nie odstawiali a nawet nie zmniejszali dawek leków przeciwkrzepliwych.

Publikacje ostatnich kilku lat dotyczące fibryny bogatopłytkowej obejmują praktycznie wszystkie dziedziny stomatologii. Wykorzystano ją m. in. do leczenia perforacji dna komory zęba w połączeniu z MTA, mnogich recesji dziąsłowych czy też w chorobach przyzębia. Doniesienia pokazują szerokie zastosowanie w chirurgii plastycznej.

Wpływ fibryny bogatopłytkowej w gojeniu zębodołów

Badań na temat wpływu osocza bogatopłytkowego, PRF na gojenie kości po usuniętych zębach jest bardzo niewiele a te, które są niosą ze sobą małą wartość badawczą. Opisano użycie innego materiału Matryca Fibryny Bogatopłytkowej – PRFM [ z ang. Platelet Rich-Fibrin Matrix], który wymaga użycia antykoagulantów. W zębodołach, w których zastosowano PRFM gojenie tkanek było szybsze, powstała kość była dobrej jakości a zaniki mniejsze niż w przypadkach bez zastosowania PRFM.

Niewielka liczba publikacji w polskim piśmiennictwie na temat zastosowania fibryny bogatopłytkowej, osocze bogatopłytkowe oraz brak badań o wysokiej mocy dowodowej o zastosowaniu PRF jako materiału do profilaktyki zaników kości po ekstrakcjach było inspiracją do podjęcia badań własnych, które były tematem rozprawy doktorskiej dr n. med. Daniela Ciapińskiego.

Podziel się swoim uśmiechem!

#dentrum

Umów się na wizytę

Nasza ekipa znajdzie dla Ciebie najlepszy termin. 
Czekamy na Ciebie!
PON - PT 8:00 - 20:00
ZOBACZ JAK PRZEBIEGA KONSULTACJA
© 2024 DENTRUM. Wszystkie prawa zastrzeżone.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
phone-handsetmap-markerclockmagnifierarrow-uparrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram