Praca na implantach. Kontrola po 6 latach


Efekt leczenia Pani Małgorzaty, która zgłosiła się do nas z powodu niezadowalającego uśmiechu.  Widoczny efekt powstał dzięki wszczepieniu implantów i wykonaniu korony pełnoceramicznej. Praca została wykonana 6 lat temu.

Zadowalający pacjentkę efekt widoczny jest do dziś.





Projekt p.t.: „Wprowadzenie do praktyki przedsiębiorstwa nowych innowacyjnych technologii stomatologicznych szansą na dynamiczny rozwój usług stomatologicznych”.
Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich (EFRR).
Beneficjent: Praktyka Dentystyczna Daniel Ciapiński.
Cel projektu: wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych usług stomatologicznych.
mapadotacji.gov.pl




logo dentrum clinic tło przezroczyste





Kontakt


Zadzwoń

+32 723 22 75
723 609 090


Odwiedź nas

ul. Ściegiennego 49,
40-114 Katowice


Napisz do nas

recepcja@dentrum.pl



Media Społecznościowe






Kontakt


Zadzwoń

+32 723 22 75
723 609 090


Odwiedź nas

ul. Ściegiennego 49,
40-114 Katowice


Napisz do nas

recepcja@dentrum.pl



Media Społecznościowe








Copyright 2020 © Strona stworzona z sercem. Dentrum & MRVSKY.PL || Polityka prywatności



Copyright 2020 © Strona stworzona z sercem. Dentrum & MRVSKY.PL || Polityka prywatności